Bioodkrywcy - druga edycja projektu

W październiku 2017 zakończyła druga edycja projektu pn. „Bioodkrywcy - ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. 

Przez lata 2016 i 2017 uczestnicy projektu, dzieci i młodzież mieszkająca w całej Aglomeracji Wrocławskiej, odwiedzali wrocławskie ZOO aż 280 razy. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 6200 uczniów szkół podstawowych. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z ZOO Wrocław, które wniosło do projektu nie tylko ciekawą przestrzeń wypełnioną różnymi gatunkami zwierząt, ale również pełne wsparcie merytoryczne oraz rzeczowe prowadzenie zajęć edukacyjnych. Realizacja projektu została wsparta finansowo dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej kwocie niemal 84 tys. PLN

Celem projektu było ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć przez przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu przyrody i istniejących współzależnościach w środowisku. Warsztaty składały się z dwóch części: stacjonarnych zajęć w sali edukacyjnej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnej, przeprowadzanych przez wykwalifikowanych edukatorów oraz gry terenowej polegającej na przejściu wyznaczonej trasy i odnalezieniu punktów z pytaniami oraz zadaniami, dotyczącymi określonych gatunków zwierząt i ich siedlisk. Uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali broszury edukacyjne, w których znajdują się informacje odpowiednie informacje do wykonania zadań, jak również dedykowaną specjalnie na potrzeby tych warsztatów mapę ZOO z naniesioną lokalizację punktów.

Scenariusz zajęć zakładał aktywny udział uczniów nie tylko w trakcie gry terenowej, ale również w części stacjonarnej, kiedy uczestnicy posługiwali się kostkami edukacyjnymi. W ramach warsztatów poznawane są m.in. takie gatunki zwierząt i ich siedliska jak boleń, ropucha zielona, puchacz, żubr, niedźwiedź brunatny, foka pospolita. Stanowi to szczególne wskazanie na mieszkańców polskich wód i lasów, zachęcając uczniów do dalszych obserwacji już w naturalnym środowisku.

 

Dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl  

Zdjęcia
Zdjęcia: ZOO Wrocław sp. z o.o. Zdjęcia: ZOO Wrocław sp. z o.o. Zdjęcia: ZOO Wrocław sp. z o.o.