Ekomisja – nowy projekt SGiPAW

„Ekomisja” to warsztaty dla dzieci i młodzieży uczące czym jest ekologia i jaki wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory.

Skąd wzięło się słowo smog i co wpływa na jakość powietrza? Czy pomimo szerokiej dostępności żywności i innych dóbr powinno się je oszczędzać? Czy zamykając okno możemy chronić środowisko? Czy warto kupować nowy sprzęt, jeśli stare urządzenia jeszcze spełniają swoje funkcje? Czy zużywamy zasoby Ziemi szybciej niż są w stanie się odnowić? Ile życiodajnej wody znajduje się na Ziemi i co wspólnego w tym aspekcie ma Polska z Egiptem? Czy grabienie liści ma coś wspólnego z ochroną przyrody? To tylko kilka pytań, z którymi mierzą się uczestnicy projektu „Ekomisja” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy uczestników zajęć poprzez przekazanie im wiedzy o wpływie naszych codziennych wyborów na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza.

Z warsztatów skorzysta 2600 uczniów klas IV-VI, mieszkających na terenie Aglomeracji Wrocławskiej.

Trzonem warsztatów jest dedykowana specjalnie na te cel interaktywna gra planszowa. Na planszy umieszczony rysunek - przekrój domu. W określonych miejscach planszy znajdują się pola, na których uczestnicy gry umieszczają żetony magnetyczne. Zadaniem graczy jest tak urządzić wnętrze domu, by życie jego mieszkańców było jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Skłania to uczniów do zadania sobie pytań dotyczących tego, jaki wpływ mają nasze codzienne wybory na środowisko naturalne oraz czy istnieje zależność pomiędzy naszym domem, rozumianym jako budynek czy mieszkanie, a domem wszystkich ludzi i innych gatunków, jakim jest Ziemia. Czy wybrać zatem torbę jednorazową, czy trwałą i tekstylną? Pojechać samochodem czy może rowerem? Czy ilość gotowanej wody w czajniku ma znaczenie? Bardzo ważnym jest tutaj, że zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, którzy nie tylko prowadzą samą grę, ale przede wszystkim przekazują odpowiednią wiedzę z zakresu przedstawianych zagadnień. Kluczem jest pojęcie śladu ekologicznego - na zajęciach dzieci dowiadują się, że przetrwanie  ludzi  uzależnione  jest  od  zasobów,  jakich dostarcza nam  Ziemia,  a  każda  wykonywana  przez  nas czynność  wpływa  na  środowisko. 

Uczestnicy zajęć otrzymują również broszury edukacyjne dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstylne torby z nadrukowanymi hasłami propagującymi ekologiczne postawy. Poszczególne rozdziały broszur dotyczą m.in. zagadnień takich jak energia, woda, odpady, smog, dom i jego otoczenie, konsumpcja oraz podróże i transport.

Realizacja zadania w tak szerokim zakresie i znaczącej liczbie uczestników nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, którego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 84 923,00 PLN, 

 

Dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl  

Zdjęcia
fot. Marta Boska