Najlepszy sołtys na Dolnym Śląsku jest z Gminy Siechnice
Siechnice

Andrzej Szymczak, sołtys Sulimowa i Radny Rady Miejskiej w Siechnicach, został uhonorowany przez Wojewodę Dolnośląskiego tytułem Sołtys Roku 2015 r.

Kandydatura Andrzeja Szymczaka została zgłoszona przez Burmistrza Siechnic Milana Ušáka po konsultacjach w gronie sołtysów i przewodniczących rad osiedli z gminy Siechnice. Sołtys Sulimowa pełni swoje obowiązki drugą kadencję. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w tworzenie lokalnej wspólnoty, mieszkańcy z każdym rokiem czują się coraz mocniej zintegrowani i z większym zaangażowaniem dbają o rozwój swojej miejscowości. Nie tylko spotykają się i bawią podczas imprez organizowanych przez radę sołecką, ale co warte podkreślenia współuczestniczyli przy gruntownym remoncie świetlicy. Mieszkańcy Sulimowa dbają też o wygląd swojej miejscowości między innymi poprzez wspólne akcje nasadzania zieleni.

Andrzej Szymczak jest od dwudziestu lat strażakiem ochotnikiem. Był kilkukrotnie odznaczany krzyżem zasłużony dla pożarnictwa. Naturalne jest więc to, że w jego kręgu zainteresowań i postawionych sobie celach pracy społecznej, znajduje się rozwój i dosprzętowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie. Za swój największy sukces uważa przyznanie środków dla jednostki OSP Sulimów w budżecie gminy Siechnice na 2016 rok. Środki w wysokości pół miliona złotych przeznaczone zostaną na zakup nowego samochodu strażackiego.

Jest to kolejny w ostatnich kilku latach sukces sołtysów z Gminy Siechnice zgłaszanych do udziału w konkursie wojewódzkim "Sołtys roku". Łącznie w ostatnich trzech latach, aż czterech sołtysów z tej gminy otrzymało nagrodę lub wyróżnienie w tym konkursie.

Zdjęcia