Remont szkoły w Masłowie
Trzebnica

Burmistrz Marek Długozima wizytował szkołę podstawową w Masłowie

Wspólnie z Panią Dyrektor Jadwigą Drobik rozmawiał o inwestycjach, które zwiększą komfort edukacji dzieci tam uczęszczających. Zgodnie z ustaleniami, wyremontowane zostanie ogrodzenie oraz pierwsze piętro drugiego z budynków szkoły, a chodniki łączące budynki zostaną wyłożone nową kostką. Co więcej - do placówki zostaną zakupione nowe stanowiska komputerowe, które usprawnią naukę.

- Konsekwentnie wspieram placówki oświatowe znajdujące się w naszej Gminie, dążąc do jak najlepszych warunków edukacyjnych dzieci - teraz przyszedł czas na szkołę w Masłowie. Remont pierwszego piętra jednego z budynków szkoły obejmować będzie toalety, bibliotekę i salę zajęć. Powstanie nowe ogrodzenie, teren przed szkołą ulegnie przearanżowaniu - wycięte będą niektóre z drzew, powstaną nowe ścieżki piesze pomiędzy budynkami - powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał - Prace przeprowadzane w szkole w Masłowie są konsekwencją starań i troski Pani Dyrektor Jadwigi Drobik oraz spotkań z rodzicami, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości placówki oraz jej remoncie.

- Cieszymy się z obietnicy remontu, który rozpocznie proces modernizacji w naszej placówce. Dziękuję panu Burmistrzowi za podjętą decyzję o dalszym funkcjonowaniu naszej szkoły i zaangażowanie w sprawy polepszenia komfortu nauczania - podsumowała Pani Dyrektor Jadwiga Drobik.

Remont Szkoły Podstawowej w Masłowie, to kolejna inwestycja w szkoły znajdujące się w sołectwach. Wcześniej remontowi poddane zostały szkoły w - Boleścinie - gdzie remontowane są łazienki oraz Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, a już niebawem rozpocznie się remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Powstanie tam również nowoczesna hala gimnastyczna.