Nowe boiska wielofunkcyjne w Gminie Prusice
Prusice

Władze Gminy Prusice inwestują w sport nie tylko poprzez wspieranie różnorodnych wydarzeń i akcji sportowych, ale przede wszystkim  poprzez inwestowanie w infrastrukturę sportową.

W 2015 roku zostały wybudowane na terenie gminy dwa nowoczesne boiska wielofunkcyjne: w Strupinie i w Piotrkowicach. Na tą pierwszą inwestycję Gmina Prusice pozyskała dofinansowana ze środków zewnętrznych w wysokości 150 tys. zł.

W 2013 roku w Gminie Prusice rozpoczęto autorski projekt Burmistrza Igora Bandrowicza oraz Rady Miasta i Gminy Prusice pod nazwą „Prusicki Orzełek”, mówiący o budowie boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Prusice. Orzełkiem nr 1 było wybudowane boisko wielofunkcyjne w Ligotce. Już wtedy Burmistrz Igor Bandrowicz podkreślał, że kolejne obiekty sportowe powstaną w Piotrkowicach i w Strupinie. I też tak się stało. W sierpniu 2014 roku ogłoszono przetarg na Wykonawcę gminnych inwestycji, a w 2015 roku oba obiekty wybudowano i oddano do użytku.  Warto zaznaczyć, że oba boiska znajdują się przy szkołach podstawowych, co pozwoli uczniom rozwijać swoje umiejętności sportowe.

- W 2015 roku Gmina Prusice, zrealizowała zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piotrkowice - zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Inwestycja polegała na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego w technologii poliuretanowej (czyli sztucznej nawierzchni), o wymiarach 40 x 22,5 m, z oświetleniem, ogrodzeniem, chodnikiem, ścianką do tenisa i urządzeniami sportowymi. Inwestycję zrealizowała firma BUDMEL korty boiska sportowe Tadeusz Molus z Trzebnicy. Koszt zadania to ponad 532 tys. zł.  

- Dzięki realizacji tej inwestycji społeczność lokalna wzbogaciła się o nowoczesny obiekt na którym można uprawiać szeroką gamę dyscyplin sportowych, takich jak np. tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna i wiele innych - podkreśla włodarz Gminy.

Gmina Prusice w 2015 roku zrealizowała również zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strupina”.

Inwestycję realizowała firma BUDMEL korty boiska sportowe Tadeusz Molus z Trzebnicy, a jej całkowity koszt to 498 150,00 zł, z czego Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 - 2017  w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2015 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zdjęcia