Na rynku w Siechnicach powstało targowisko
Siechnice

Jeszcze pięć lat temu centrum miasta Siechnice istniało tylko w dokumentach planistycznych.

Jak to wygląd dziś? W ostatnich tygodniach zakończony został jeden z ostatnich etapów tworzenia centrum Siechnic - budowa placu miejskiego wraz z targowiskiem.

Jak wyglądała krótka historia tworzenia centrum tego miasteczka? Równolegle z rozpoczęciem  budowy ratusza, która została oficjalnie zainaugurowana wmurowaniem kamienia węgielnego na początku 2011 roku, na terenach wokół niego zaczęły powstawać prywatne inwestycje developerskie. Łącznie na kilkunastu hektarach ziemi położonych wokół ratusza powstało do dziś kilkanaście budynków liczących łącznie kilkaset mieszkań. Kilka następnych budynków wielorodzinnych, z ponad stu kolejnymi mieszkaniami, jest aktualnie w trakcie budowy. Urząd Miejski przeniósł się do nowego budynku w Siechnicach w połowie 2012 roku.

- Jednym z ostatnich etapów tworzenia centrum Siechnic jest zakończenie budowy placu miejskiego wraz z targowiskiem, które zlokalizowane są przed ratuszem. Nowoczesne targowisko dysponujące ponad dwudziestoma stoiskami handlowymi, powstało na terenie zlokalizowanym przed ratuszem w Siechnicach.  - tłumaczy Burmistrz Siechnic Milan Ušák - W ramach projektu stworzyliśmy w tym miejscu wyjątkową, dobrze zaprojektowaną przestrzeń publiczną, która przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego miasta i gminy Siechnice oraz okolic.

Należy dodać, że całość inwestycji tj. budowa placu wraz z jego zagospodarowaniem w formie  małej architektury oraz montażem rozkładanych stoisk handlowych, powstała w ramach projektu unijnego dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

- Budowaliśmy targowisko z myślą o tym, aby w Siechnicach nawiązać do tego co jest tradycją i codziennością w małych miasteczkach m. in. w zachodniej Europie. Tam świeże produkty rolne sprzedawane są klientom bezpośrednio przez rolników i lokalnych wytwórców - mówi Burmistrz Siechnic Milan Ušák - Z tymi planami zgadzały się wymogi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), które mówią o tym, że właśnie handlowcy oferujący produkty rolno-spożywcze będą preferowani przy wynajmowaniu stoisk. Nie zamykamy jednak drogi do wynajmowania miejsca handlowego przez osoby handlujące innymi artykułami lub oferujące usługi z innych branż. Planujemy, aby pierwszy dzień targowy odbył się na przełomie października i listopada. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajmem stoiska targowego do kontaktu.

Wykonawcą bardzo istotnej części prac, obejmujących projekt szczegółowy (warsztatowy) oraz wykonanie stoisk, była firma Inter Flora z miasta Siechnice 

Z Siechnic pochodzi też projektant placu miejskiego, wrocławski architekt Zbigniew Maćków, autor znanych wrocławskich budynków, takich jak: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, budynku apartamentowo-usługowego Thespian czy domu towarowego Renoma (projekt modernizacji i rozbudowy).

Należy zaznaczyć, że od kilku miesięcy trwa też największa gminna inwestycja drogowa ostatnich lat. Za kwotę prawie 4,5 mln zł budowane są drogi położone w centrum miasta. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną nawierzchnie ulic Piłsudskiego, Henryka III i Jana Pawła II. W zakresie przeprowadzanych prac znajdzie się również wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oświetlenia ulicznego. W ten sposób główne osie komunikacyjne centrum miasta będą pasowały standardem do okolicznych budynków administracyjnych i mieszkaniowych.

Nowe centrum miasta Siechnice zostało już docenione i opisane w fachowych czasopismach branżowych. Autorzy artykułu w miesięczniku „Architektura” uznali, że dzięki inwestycjom wykonanym w Siechnicach „przemysłowe osiedle zmieniło się w nowoczesne miasteczko”. Słowa te potwierdzają to, co czują mieszkańcy miasta oraz liczni goście Siechnic.

 

Zdjęcia