Z Kuźniczyska do Pęciszowa błyskawicznie
Trzebnica

Na mocy porozumienia Gminy Trzebnica z Nadleśnictwem Oleśnica, droga pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem została już w całości ukończona.

Brakującą część wykonały Lasy Państwowe. W czwartek 6 sierpnia odbył się oficjalny odbiór techniczny. Mieszkańcy zyskali w pełni przejezdną drogę, której tak potrzebowali. Dzięki niej pojazdy, takie jak pogotowie czy straż pożarna będą mogły dojeżdżać bez przeszkód do potrzebujących, a dzieci z Pęciszowa bezpiecznie docierać do szkoły w Kuźniczysku. Warto przypomnieć, że jeszcze w roku ubiegłym Gmina Trzebnica wykonała swoją część wspomnianej drogi, wyremontowane zostały również drogi dojazdowe, więc na inwestycji zyskali również mieszkańcy mający swoje posesje na obrzeżach miejscowości.

W odbiorze technicznym wzięli udział m.in.: Burmistrz Marek Długozima, Nadleśniczy Edward Podczaszyński, Dyrektor Ekonomiczny Nadleśnictwa Jerzy Łokietko, Dyrektor Wykonawczy Nadleśnictwa Hieronim Ratajewski, Zbigniew Zarzeczny Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Gminy Trzebnica oraz Zbigniew Mroziński Zastępca Naczelnika Wydziału TI. Warto dodać, że burmistrz Marek Długozima zlecił również wykonanie brakującego odcinka ul. Lipowej, dzięki czemu już teraz łączy się ona bezpośrednio z drogą do Pęciszowa.

- Dobra współpraca przynosi kolejne efekty, tym razem w partnerstwie z Lasami Państwowymi udało nam się wykonać drogę łączącą naszą Gminę z Gminą Zawonia. Ta droga, to znacząca poprawa warunków życia dla ludzi, którzy tu mieszkają. Jest to również ułatwienie dla mieszkańców Pęciszowa, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła czy też szkoły. Droga jest też bardzo dobrą i malowniczą trasą rowerową - powiedział  burmistrz Marek Długozima i dodał - Ale ta inwestycja to nie koniec poprawy komfortu życia mieszkańców Kuźniczyska. Niebawem rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej, a w partnerstwie z Starostwem Powiatowym, na głównej drodze, wybudowany został chodnik, tak by dzieci mogły bezpiecznie uczęszczać do szkoły.

Zdjęcia