Z Mołdawii do Żmigrodu
Żmigród

21 sierpnia Żmigród odwiedziła 10-osobowa delegacja pracowników samorządowych i Ministerstwa Środowiska z Mołdawii.

Głównym tematem wizyty studyjnej były zasady funkcjonowania ustawy „śmieciowej” wprowadzonej w Polsce 2 lata temu.

Mołdawia stoi przed zmianami, które mają uporządkować w ich państwie gospodarkę śmieciową. Obecnie każdy dorosły mieszkaniec powinien płacić za odbierane śmieci równowartość 2 zł. Ale system nie funkcjonuje - mieszkańcy nie płacą, a służby nie mają narzędzi, by opłaty egzekwować.

Na pytania gości odpowiadał burmistrz gminy Żmigród, Robert Lewandowski oraz kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wiesław Kras. Mołdawian interesowały szczegóły funkcjonowania systemu w gminie m.in. ile wynoszą i jak wprowadzane są stawki za odbiór odpadów komunalnych, czy system się samofinansuje, gdzie mieszkańcy mogą odebrać worki do selektywnej zbiórki odpadów. - Dużo jest w rękach mieszkańców - informował burmistrz Lewandowski - ponieważ płacimy tylko za te odpady, które nie zostały posegregowane.

W gminie Żmigród jest to 70 proc. odpadów komunalnych, ponieważ tylko 30 proc. wszystkich odpadów to odpady posegregowane.

Pracowników mołdawskich urzędów, którym wkrótce przyjdzie się borykać ze zmianami w prawie śmieciowym, interesowało także w jaki sposób segregowanie śmieci jest w gminie Żmigród promowane. - Edukacja odpadowa i selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w gminie od 2003 roku - informował Wiesław Kras, który przybliżył gościom historię prowadzonych inicjatyw edukacyjnych.

O sposobach edukacji przyrodniczej i ekologicznej goście mogli przekonać się osobiście w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Żmigród, gdzie obejrzeli także film o gminie „Żmigrodzki poranek”. Grupa odwiedziła także firmę „Lech-Met”, po której oprowadził gości Tomasz Lech.

- Bardzo nam się podoba w Żmigrodzie - mówiła na koniec wizyty Cristina Florean. Pracuję w mieście Floresti, które pod względem wielkości jest podobne do Żmigrodu. Może w przyszłości uda nam się nawiązać bliższą współpracę.

Goście z Mołdawii przebywali w Polsce od 17 do 22 sierpnia. Koordynatorem lokalnym projektu, w ramach którego odbyła się wizyta studyjna, była Fundacja EkoRozwoju. Gmina Żmigród była jedyną gminą w planie ich podróży po Polsce. Podczas swojego pobytu odwiedzili także Warszawę, a w niej: Ministerstwo środowiska, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na Dolnym Śląsku: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Wołowie, Rudę Milicką oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zdjęcia