Konferencja ws. usprawnienia funkcjonowania systemu edukacji przedszkolnej

Dnia 6 maja 2014 roku odbyła się konferencja pn. "Usprawnienie systemu edukacji przedszkolnej w ramach Aglomeracji Wrocławskiej w oparciu o model wspólnych działań jednostek samorządowych".

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz Biuro Rozwoju Wrocławia.

Celem konferencji było ustalenie możliwych działań w zakresie rozwiązania problemów z dostępem do edukacji przedszkolnej w ramach Aglomeracji Wrocławskiej, m.in. poprzez wymianę informacji i doświadczeń, a w przyszłości stworzenie platformy informatycznej służącej wymianie informacji pomiędzy gminami.

Konferencja przybliżyła uczestnikom korzyści płynące ze współpracy w powyższym obszarze. Podczas spotkania zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z systemem edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie outsourcingu usług oświatowych.

Dziękujemy Państwu za udział i zainteresowanie.

Poniżej udostępniamy materiały konferencyjne.

Zdjęcia
Zdjęcia z Konferencji Zdjęcia z Konferencji
Pliki