Róże dla pszczół
Prusice

W 2014 r. Stowarzyszenie „Strupinianie” zgłosiło się do konkursu dotyczącego nasadzeń roślin miododajnych i zakwalifikowało się do realizacji projektu. W czasie bieżącego roku, mieszkańcy wsi Strupina z gminy Prusice posadzili wspólnymi siłami kilkaset krzewów róż, lawendy i innych roślin. 

Prace trwały 3 dni. Najpierw został przygotowany teren pod nasadzenia, a następnie sadzano roślinki.

W ramach prac powstał drugi skwer różany na placu koło krzyża, a także strefa roślinna przy szkole i punkcie przedszkolnym.

W akcji udział wzięło ogólnie przez wszystkie dni około 50 osób. W ten sposób dzięki pracy mieszkańców oraz przy wsparciu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”  powstała strefa przyjazna pożytecznym owadom.

W pobliżu posadzonych kwiatów powstaną również tzw. „hoteliki” dla pszczół samotnic, a przy szkole ustawiona zostanie tablica edukacyjna. Wszystko po to aby zwrócić uwagę na problem wymierania  pszczół, a także pomóc tym zwierzętom przetrwać, gdyż owady zapylające napotykają we współczesnym środowisku na wiele trudności i niebezpieczeństw.

Zmiany klimatyczne, w tym coraz cieplejsze zimy oraz działalność człowieka np. intensyfikacja rolnictwa, likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych, rozwój infrastruktury, zmiana sposobu zagospodarowania przydomowych ogródków, to tylko niektóre z wielu przyczyn powodujących szybki spadek liczebności tych pożytecznych zwierząt. Zaradzić wymieraniu pszczół nie jest łatwo, tym niemniej każdy z nas może podjąć pewne wysiłki mające poprawie ich niepewnego losu. Właśnie taki cel przyświecał mieszkańcom Strupiny. 

 

Wspólnie sadząc kwitnące krzewy oraz zioła, nie tylko upiększyli miejscowość, ale także stworzyli „stołówkę”  dla wielu pożytecznych owadów. Warto pamiętać o roli tych zwierząt, gdyż bez owadów zapylających niemożliwe staje się funkcjonowanie nie tylko świata przyrody, ale i ludzi.

Na pracy pszczół opiera się niemal całe rolnictwo. Owady te zapylają ponad 50 różnych roślin uprawnych, drzew i krzewów owocowych, a także niezliczone rośliny dziko rosnące.

Chroniąc środowisko życia owadów zapylających tworzymy lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Nasadzenia zrealizowane zostały w ramach projektu „Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska i życia pszczół i innych owadów zapylających. Całość działań dofinansowano w ramach Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Więcej informacji na stronie www.zielonaakcja.pl.

Zdjęcia