Czy Warszawa wesprze światła na obwodnicy Środy Śląskiej?

Pod koniec marca wrocławski oddział GDDKiA skierował do swojej centrali w Warszawie prośbę o zabezpieczenie w roku 2016 środków finansowych w wysokości 315 tys. zł na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej ze średzką obwodnicą.

Bezpośrednim powodem podjęcia działań przez wrocławski oddział GDDKiA i skierowania wniosku do centrali w Warszawie była pisemna propozycja współpracy w realizacji inwestycji ze strony Gminy Środa Śląska. O dobrej woli i determinacji średzkiej Gminy w tej kwestii świadczy fakt, że w budżecie na rok 2015 Rada Miejska na wniosek burmistrza ujęła specjalną rezerwę w wysokości 115 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. - Bezpieczeństwo mieszkańców to nasz priorytet i właśnie dlatego Gmina jest gotowa partycypować w kosztach inwestycji. Chcemy zrobić wszystko, co możliwe, aby przyspieszyć wykonanie sygnalizacji świetlnej na obwodnicy Środy Śląskiej - wyjaśnia burmistrz Adam Ruciński

Skrzyżowanie ul. Wiejskiej (wylot z miasta w stronę Sobótki) z drogą krajową nr 94 jest miejscem szczególnie niebezpiecznym dla pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu.

W okresie od 1 stycznia 2010 r do 10 września ubiegłego roku na skrzyżowaniu tym wydarzyło się sześć wypadków drogowych z czterema ofiarami śmiertelnymi. Osiem osób odniosło w nich obrażenia. Lista kolizji drogowych jest znacznie dłuższa.

Niewątpliwym postępem w całej tej batalii o poprawę bezpieczeństwa na średzkiej obwodnicy jest fakt, że zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ul. Wiejską w m. Środa Śląska” zostało wprowadzone do ogólnopolskiego Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych, do czego przyczynila się analiza wypadkowości tego miejsca. - W ciągu dwóch lat zadanie awansowało z 243 na 77 pozycję w rankingu ogólnopolskim, co zwiększa nasze szanse - mówi Przemysław Babiński, zastępca burmistrza.

Szanse na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Wiejskiej i drogi krajowej nr 94 systematycznie rosną. - Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że wrocławska GDDKiA pod koniec marca do swojej warszawskiej centrali skierowała prośbę o zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego niezwykle dla nas ważnego zadania w roku 2016. Liczymy na pozytywną decyzję centrali GDDKiA  - podkreśla Burmistrz Ruciński.

Każde wsparcie zewnętrzne w tej sprawie jest na wagę poprawy bezpieczeństwa na średzkiej obwodnicy. Władze Środy Śląskiej, a przede wszystkim mieszkańcy średzkiej gminy liczą, ze w końcu po latach starań, apeli i próśb uda się zrealizować tę kluczowa inwestycję dla poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi krajowej nr 94 (Wrocław-Legnica), którym codzienne przejeżdża ok. 10.000 pojazdów na dobę.

Zdjęcia